Högskolan i Halmstad | hstd webbyrå & reklambyrå

Högskolan i Halmstad

Ett innovationsdrivande, öppet, gränsöverskridande och modernt lärosäte

Grafisk profil

I samband med att Högskolan i Halmstad fyllde 30 år som lärosäte ville de förnya sin logotyp. Dels för att uppmärksamma jubileet och dels för att modernisera formspråket och visa ett driv framåt.

Så här gjorde vi

Vi ville skapa en logotyp som upplevs som tredimensionell och transparent. Den symboliserar tydligare Högskolans varumärke som ett innovationsdrivande, öppet, gränsöverskridande och modernt lärosäte med både bas- och spetskompetens. Med sin två H och den blå färgen har den nya logotypen även en igenkänning med den gamla logotypen. Vi arbetade också fram en helt ny grafisk profil, tillsammans med en manual som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förklarar värdet av en enhetlig och tydlig profil.