Vi bygger starka varumärken | hstd webbyrå & reklambyrå
Reklam / Varumärke

Nyttan av ett starkt varumärke

Reklam / Varumärke

Det finns många positiva effekter av att ha ett starkt varumärke – både företags­ekonomiska och marknads­kommunikativa. Ökad lojalitet och minskad priskänslighet är bara några av dem. Ett hållbart varumärke kan också attrahera nya kunder, ge en större motståndskraft mot konkurrens och öka marknadsandelarna. En överlevnadsfaktor helt enkelt.

För att bygga ett starkt varumärke behöver din produkt eller ditt företag kopplas samman med rätt slags associationer. Vi hjälper dig genom hela processen med att genomföra en varumärkesanalys, ta fram en varumärkes­plattform och gå från strategi till handling.

Varumärkesstrategin

En strategi som sammanfattar varumärkets önskade innehåll och riktning ger vägledning i kommunikationen. Varumärkes­plattformen kan vara utformad på olika sätt och innehålla olika beståndsdelar. Vi utgår från din verksamhet och behov – inte en färdig mall. Utifrån varumärkes­analysen skapar vi den visuella identiteten och kommunikations­konceptet. Därefter sammanfattar vi alla delar på ett överskådligt och användbart sätt i en tillgänglig digital manual – ourbrand.design.

Positionering

Positionering är en viktig strategi för marknadsföringen. Den utgör skillnaden mellan att upplevas som unik och att vara en i mängden. Den kan motivera högre pris och stimulera till varumärkeslojalitet. Positionering sätter kursen för varumärket. Vi hjälper dig att hitta ditt företags positionering genom era egenskaper, fördelar och värden.