Falkenberg Energi | hstd webbyrå & reklambyrå

Falkenberg Energi

Årsredovisning 2020

Film & foto Print

Falkenberg Energi är ett energiföretag med stark miljöprofil, som i flera år har jobbat målmedvetet med förnybar energi och miljöfrågor som hör ihop med energibranschen. Vi gjorde en profilerande årsredovisning med temat En hållbar framtid. Foto, illustrationer, layout speglar bolagets höga miljöambitioner.

Hållbarhet som affärsidé

Falkenberg Energi har redan lyckats att nå Sveriges långsiktiga miljömål för 2045. Klimatbokslutet visar att bolaget är förnybart (99,8 %) i all energi som de säljer och använder. Falkenberg Energi har många gånger varit pionjärer i sitt hållbarhetsarbete och säljer enbart el som är märkt Bra Miljöval, branschens tuffaste miljömärkning.

Prisat omställningsarbete

Falkenberg Energi har under året prisats för sitt ambitiösa arbete av Företagarna i Falkenberg med motiveringen ”Omställningen till ett helt förnybart energisystem tjänar som ett exempel i världsklass och belönas därmed med årets hållbarhetspris.” Vi är naturligtvis glada över att få vara med i profileringen av detta visionära bolag.