Arise | hstd webbyrå & reklambyrå

Arise

Årsredovisning 2021

Film & foto Print

Arise är en ledande aktör inom landbaserad vindkraft. De är också ett av få företag inom området som tar hand om hela kedjan, från såväl prospektering och tillståndshantering, som finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av både egna och andras vindkraftparker. Detta ville vi lyfta fram i årsredovisningen genom bilder, form och tonläge.

Förnybart och hållbart

Arise affärsidé är att utveckla förnybar energi och erbjuda helhetslösningar med både drift, underhåll, förvaltning, administration och ekonomi. Hållbarhetsfrågorna ligger högst upp på agendan vilket skapar förutsättningar för omställning och en mer hållbar tillväxt.

Digital årsstämma

Eftersom årsstämman även detta år blev digital så gjorde vi också presentation och filmning till VD:s anförande.

Vindkraft för en grönare framtid

Utbyggnaden av vindkraft i Norden är en viktig del för omställningen till en grönare framtid. Detta vi ville vi förmedla genom att skapa en känsla av hållbar utveckling, hoppfullhet och framåtskridande.