Ätrans Vattenråd | hstd webbyrå & reklambyrå

Ätrans Vattenråd

Laxens resa

Print

Ätrans Vattenråd arbetar med att sprida kunskap om vattenvårdsfrågor och består av flera olika kommuner och aktörer längs med hela Ätran som tillsammans arbetar för en långsiktigt hållbar vattenanvändning och fria vandringsvägar. De har en viktig uppgift för att friluftsliv, fiske, företag och natur ska ha ett bra och fungerande samspel, med livskraftiga miljöer i våra vattendrag.

Så här gjorde vi

2019 firas Laxens år, ett internationellt initiativ för att bevara laxen och förbättra miljön för fiskar som är beroende av fria vandringsvägar. För att uppmärksamma detta och vattenrådets viktiga roll för den biologiska mångfalden i Ätran tog vi fram en folder som berättar om laxens resa och utmaningar längs vägen. I Ätran finns naturlig atlantisk vildlax och Falkenberg har ett hållbart fiske som faktiskt är världsunikt. Foldern blev fylld av spännande fakta samtidigt som den är lätt att läsa och förstå. Vi tog även fram alla illustrationer.