fbpx

Vi arbetar med strategisk kommunikation, varumärken och koncept

Kampen om uppmärksamheten sker idag i fler kanaler än någonsin. Det handlar om att vara intressant och relevant för att varumärkeskoncept och marknadsföring ska nå effekt. Att vara strategisk som kreatör och kreativ som strateg är förutsättningen för att lyckas i en värld där allt redan är gjort och där adekvata idéer och lösningar är ett måste för att nå fram. Här träffar du ett gäng som tillsammans med dig skapar varumärkeskommunikation som träffar rätt.

Kontakta oss

 

Projekt inom varumärkesstrategi & koncept

Strategi med kreativt sinne

Att skapa framgång börjar redan på strategibordet. Tillsammans lägger vi grunden för varumärkets position och kommunikation. Så räkna med att du har ett antal nyfikna och frågvisa ögon och öron. Vi vill veta det mesta om hur ni tänker för att kunna smälta ihop ert företags affärsmål med insikter om er marknad till en kreativ helhet. Det ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet med marknadskommunikationen.

Din marknadskommunikation ska i slutändan skapa försäljning (oavsett om det är en reklamkampanj, reklamfilm, förpackningsdesign eller en digital plattform). Därför vill vi att strategi och koncept alltid ska gå hand i hand för att dina kunder ska möta ett sammanhållet uttryck.

Varumärkesstrategi

Ett varumärke är en brokig samling av både medvetna och omedvetna tankar, känslor och attityder kopplade till ett företag eller en produkt. Med hjälp av reklam kan varumärken skapa sin image som avgör om kunden vill köpa varumärket eller inte. För att bygga ett starkt varumärke behöver din produkt eller ditt företag kopplas samman med rätt slags associationer. Vi hjälper dig genom hela processen med att genomföra en varumärkesanalys, ta fram en varumärkesplattform och gå från strategi till handling.

Nyttan av ett starkt varumärke

Det finns många positiva effekter av att ha starka varumärken – både företagsekonomiska och marknadskommunikativa. Förutom ökad lojalitet och minskad priskänslighet kan ett starkt varumärke attrahera nya kunder, ge en större konkurrensimmunitet och öka marknadsandelarna. En överlevnadsfaktor helt enkelt.

Varumärkesplattformen

En varumärkesplattform som sammanfattar varumärkets önskade innehåll och riktning ger vägledning i kommunikationen. Varumärkesplattformen kan vara utformad på olika sätt och innehålla olika beståndsdelar. Vi utgår från uppdragsgivarens verksamhet och behov – inte en färdig mall. Med utgångspunkt i resultatet av varumärkesanalysen skapar vi den visuella identiteten och marknadskonceptet. Därefter sammanfattar vi varumärkesplattformens alla delar på ett överskådligt och användbart sätt i en tillgänglig digital manual – ourbrand.design

Positionering

Positionering är en viktig strategi för marknadsföringen. Den utgör skillnaden mellan att upplevas som unik och att vara en i mängden. Den kan motivera högre pris och stimulera till varumärkeslojalitet. Positionering sätter kursen för varumärket. Vi hjälper dig att hitta ditt företags positionering genom era egenskaper, fördelar och värden.

Content marketing

Content marketing stärker relationen med målgruppen. Det handlar om att bygga varumärket med rätt innehåll. Här arbetar vi långsiktigt i kanaler som webb, nyhetsbrev, kundtidningar, film, sociala medier och blogginlägg. Vi tror att innehåll som är sant, intressant och relevant är ett bra sätt att skapa effektiv kommunikation.

 

Kontakta oss