fbpx

Vi älskar reklam, kommunikation och marknadsföring

Vi drivs av att skapa idéstark reklam som ger resultat för våra kunder. Marknadskommunikation som stärker våra kunders varumärken och leder till ökad försäljning. Det kan vara en kreativ reklamkampanj, tilltalande grafisk design eller en användarvänlig webblösning. Vår styrka ligger i att träffsäkert analysera och sammanfatta våra kunders kärnvärden och att förpacka budskapet på ett tilltalande sätt. Med stor hänsyn till mottagaren.

Kontakta oss

 

Projekt inom marknadsföring

Marknadsföring

Marknadsföringens roll är att bygga relationer och skapa köplust. I grunden handlar det om att förstå dina kunder och vad de är intresserade av. Bra reklam hjälper ett företag eller ett varumärke att nå sina uppsatta mål. Gör reklamen inte det har den inget värde för företaget, oavsett hur nyskapande och smart den må vara. Bra reklam skapar affärsnytta för avsändaren och ger mottagaren något i utbyte. Det kan vara underhållning, inspiration, kunskap eller igenkänning. Precis som produkter måste reklam skapas med kundernas behov i fokus.

Marknadskommunikation

Marknadskommunikation är utan tvekan den främsta resurs marknadsförare har i kampen om kunderna. Det gäller att förstå hur mycket av produkten som formas i marknadskommunikationen. Det är långt ifrån så att bästa produkt vinner. Det handlar i stället om att bäst kommunicerad produkt vinner. Och om att tränga igenom i bruset, med ett budskap som överraskar och berör, samtidigt som det är relevant för målgruppen.

Kampanjer

Vad beror det på att vissa kampanjer blir framgångsrika och andra inte? Marknadskommunikation är en hel vetenskap och i ett komplext och mångfacetterat medielandskap är det inte lätt att nå ut. Men det finns några riktlinjer som vi tror är bra att arbeta efter för att skapa lyckosamma kampanjer, och som vi förhåller oss till i våra uppdrag. Det här tycker vi är viktigt att tänka på:

Målgruppsanpassa

Tänk på mottagaren. Ha ett kundperspektiv. Ta reda på vad som är intressant för målgruppen.

Krångla inte till det

Säg vad du vill säga. Använd inte onödigt svåra ord. Ansträng dig att göra svåra sammanhang lätta att begripa. Överraska gärna, men det måste vara tydligt. Tappa inte bort avsändaren.

Våga sticka ut

Vad gäller budskap och sätt att uttrycka sig. Håll koll och anpassa till olika medier och plattformar. Var en del av nutiden. Hitta rätt känsla – tonläge. Håll stilen och hitta rätt nyans för varje uppdrag.

Hitta din USP

Har du något som är unikt? Eller hitta argument som inte används av dina konkurrenter och gör det till din grej.

Håll ihop och upprepa

Ett koncept med tydligt budskap anpassat efter målgrupp och media.

 

Kontakta oss