fbpx

Grafisk profil Print

Helsingborgs stad

I samband med att Helsingborgs Stad utvecklat sin ambition att vara tydliga och lätta att förstå i all kommunikation med de boende i staden, ville de även se över bild- och symbolspråket för att få lättarbetade, intresseväckande och ändamålsenliga mallar för statistik och analyser.

Så här gjorde vi

Vi gjorde en ny serie infografik som staden kan använda i olika sammanhang. Tabeller, diagram, pictogram och andra grafiska element som sticker ut och väcker intresse genom en kreativ och spännande utformning. Mallarna följer den nya visuella identiteten och presenteras på ett tydligt och trevligt sätt i produkterna Perspektiv och Blickpunkt.

HBG_infogr0

HBG_infogr_omslHBG_infogr2HBG_infogr3HBG_infogr4HBG_infogr5HBG_infogr6

HEL15_s,132,133_Broschyr_A4_Stående_uppslag

Kontakta oss