fbpx

Årsredovisning Print

Helsingborgs stad

Varje år tar Helsingborgs stad fram en årsredovisning för att visa vad skattepengarna använts till och vilka satsningar nämnderna och bolagen har gjort under året som gått. Tillsammans verkar de alla för att staden ska vara den plats som beskrivs i Helsingborg 2035; den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.

Så här gjorde vi

Årsredovisningen genomsyras av en färgstark visuell identitet i rubriker, diagram och tabeller. I bild lyfter vi fram stadens stolthet, människorna, på ett sätt att mottagaren känner sig inkluderad. Vi vill förmedla den glädje, vilja, kreativitet och drivkraft som finns.

HEL16_Broschyr_omslag

HEL15_s,2,3_Broschyr_A4_Stående_uppslag

HEL15_s.4,5_Broschyr_A4_Stående_uppslag

HEL15_s,22,23_Broschyr_A4_Stående_uppslag

HEL15_s,40,41_Broschyr_A4_Stående_uppslag

HEL15_s,118,119_Broschyr_A4_Stående_uppslag

HEL15_s120,121_Broschyr_A4_Stående_uppslag

HBG15_One-paper_A4_Stående(2st)

HBG15_One-paper_A4_Stående(2st)1

Kontakta oss