fbpx

Årsredovisning Film & foto Print

Falkenberg energi

Falkenberg Energi är ett kommunägt bolag med stark miljöprofil och med ett hållbarhetstänk som genomsyrar hela verksamheten, vilket inte minst märks genom den stora mängd förnybar energi som erbjuds. Vi fick det trevliga uppdraget att skapa en profilerande årsredovisning för 2015.

Så här gjorde vi

Under året genomförde Falkenberg Energi ett stort arbete med att ta fram grundläggande värderingar. Alla medarbetare deltog i arbetet. Resultatet kom att sammanfattas i tre värdeorden – Ansvar, Engagemang och Öppenhet. Hur de här värdeorden genomsyrar den dagliga verksamheten och hos de anställda blev därför årets tema.

FAK_år2015_Broschyr_omslag_vit

FAK_år_s.2-3_Broschyr_A4_Stående_uppslag

FAK_år_s.4-5_Broschyr_A4_Stående_uppslag

FAK_år_s.8-9_Broschyr_A4_Stående_uppslag

FAK_år_sistauppslag_Broschyr_A4_Stående_uppslag

Kontakta oss