fbpx

Din logo är själva grunden när du bygger ditt varumärke

En logotyp är den viktiga basen i ett företags grafiska profil och design. En bra logotyp står för sig själv och harmonierar med resten av det visuella uttrycket. Logon ger en tydlig identifiering och omedelbar igenkänning av företaget. Ofta består den av en kombination av en symbol och företagets namn. Här berättar vi mer om hur vi tänker kring grafisk design.

Kontakta oss

 

Projekt inom logotyp

Logotypen – den viktigaste delen i din grafiska profil

Eftersom logotypen är en så viktig del av ditt företags identitet börjar vi alltid med att ta reda på mer om vem du är och vilken personlighet ditt varumärke har. Ofta har vi en workshop tillsammans för att ta fram en gemensam plattform innan vi börjar arbetet med att mejsla fram en logotyp som stämmer med de överenskomna kärnvärdena. Ofta är det enkla det svåra – resultatet kan se självklart ut, men för att få fram en bra logotyp som håller i längden är det nödvändigt med det förberedande arbetet och processen som leder fram till den slutgiltiga idén.

För oss är en bra logotyp den viktigaste varumärkesbäraren, en igenkänningsfaktor för ett företag. Det som alla ser, känner igen och förknippar med företaget. Logotypen kan antingen vara en grafisk symbol, ett typografiskt namn, eller en kombination av symbol och namn.

Nya medier och tekniska lösningar

Idag får vi ta hänsyn till många olika medier när vi tar fram en logotyp. Självklart utformar vi logotyper som tål tryckning i både små och stora storlekar utan att tappa i kvalitet. Men logotypen måste naturligtvis också funka i digitala medier på olika plattformar. Vi tar fram avatarer och faviconer så att hela din grafiska profil håller ihop.

Avatar

En avatar är en liten bild som representerar en användare på exempelvis sociala medier. Det kan vara din logotyp eller en symbol som associeras till ditt varumärke. En tydlig avatar hjälper din sida att sticka ut och skapa igenkänning.

Favicon

Favicon är en förkortning av favorites icon. Det är en ikon som representerar en webbsida. Den hjälper dig att synas och bygga ditt varumärke. Ofta används logotypens symbol som favicon.

 

Kontakta oss