Swedlock - hstd webbyrå & reklambyrå

Swedlock

Nyckeln till staden

Film & foto

Swedlock utvecklar, tillverkar och installerar digitala nyckellösningar för offentlig verksamhet. Nyckeln till staden är ett smart låssystem som ersätter mängder med vanliga nycklar och underlättar i exempelvis olika kommunala verksamheter.

Krångligt blir enkelt

Med Nyckeln till staden kan olika samhällsaktörer samverka och ge behörighet till varandra så att en enda nyckellösning kan användas av både räddningstjänst, hemtjänst och renhållning. Ingen risk för att felaktiga nycklar krånglar till det och sinkar utryckningsfordon till exempel. För att visa hur smart och enkelt det hela fungerar gjorde vi en animerad film som åskådliggör problemet och lösningen. Filmen fick text och speaker på flera språk.

Säkert och tidsbesparande

Med ett digitalt nyckelsystem kan rätt personer tilldelas rätt behörighet under vald tid. Om en nyckel tappas bort så är det helt riskfritt, den avaktiveras och är obrukbar. Inget behov av att byta lås eller att obehöriga kan låsa upp. Swedlocks lösning är driftsäker både offline och under strömavbrott. Smart!