Arise | hstd webbyrå & reklambyrå

Arise

Årsredovisning 2022

Film & foto Print

Arise är en ledande aktör inom förnybar energi, med en omfattande kedja av tjänster – från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggnation, försäljning och långsiktig förvaltning av både egna och andras vindkraftparker. I årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022 lyfter vi fram verksamhetens gröna lösningar genom foto, retusch samt form och produktion.

Förnybar framtid

Arise affärsidé är att driva utvecklingen av förnybar energi och erbjuda helhetslösningar som inkluderar drift, underhåll, förvaltning, administration och ekonomi. Från att ha fokuserat på landbaserad vindkraft har Arise även påbörjat etablering av solenergi och batterilagring, vilket bidrar till möjligheter för hållbar tillväxt. De fortsätter expandera internationellt med nya kontor i Storbritannien och Finland.

Foto och form

Utbyggnaden av förnybar energi spelar en viktig roll i omställningen till en mer hållbar framtid. Därför ville vi i årsredovisningen förmedla en känsla av klimateffektiv utveckling, framåtskridande och hopp inför framtiden med hjälp av bilder, layout och tonläge.