AGES | hstd webbyrå & reklambyrå

AGES

Årsredovisning 2019

Film & foto Print

Ännu en gång fick vi uppdraget att ta fram årsredovisningen för AGES, en svensk industrikoncern med spetskompetens inom pressgjutning, skärande bearbetning, svetsning och montering. Med drivna produktionsprocesser, entreprenörsanda och teknisk spetskompetens skapar AGES förutsättningar att leverera marknadens bästa lösningar med god tillverkningsekonomi. Produktionen är koncentrerad till komponenttillverkning i medelstora till större serier, främst mot fordons- och verkstadsindustrin.

Fokus på kundnytta

Som en ledande aktör gör AGES kontinuerliga investeringar i produktionsanläggningarna och personalen för att vara konkurrenskraftiga, moderna och hållbara. Den bilden ville vi förstärka i årets årsredovisning med foto, text och grafisk formgivning.

Kompetensutveckling

Med AGES Academy och AGES Ambassadörskap vill koncernen poängtera vikten av att ta tillvara engagemang och utveckla medarbetare. I årsredovisningen lyfte vi fram exempel där kompetenshöjning, gemenskap, arbetsglädje och värderingar har spelat en stor roll, både för företaget och medarbetare. För många är möjligheterna att ta egna initiativ och att utvecklas en viktig del för att trivas på jobbet. En företagskultur som skapar möjlighet till tillväxt.